TERRE PROMESSE - METROPOLIS

Projekt "Terre Promesse - Metropolis" ("Sľúbené zeme") iniciovala Vysoká divadelná škola Paola Grassiho v Miláne. Je pokračovaním a rozšírením pilotného projektu "Bussole Rotte" z roku 2016 ("Pokazený kompas"), vďaka ktorému nadobudli realizátori metódu, ako pracovať s tímom tvorcov z viacerých krajín pri príprave krátkych dramatických textov a inscenácií, tzv. mikrodrám.

Projekt je podporený v rámci programu EÚ Kreatívna Európa v spolupráci s partnermi z Čiech (Divadlo Continuo z Malovíc) a Rumunska (Vysoká filmová a divadelná škola Il Caragiale z Bukurešti). Súčasťou tvorivého tímu sú aj pridružení členovia z daľších krajín (Nemecko, Španielsko) a inštitúcií - tiež Akadémia umení v Banskej Bystrici (študenti i absolventi). Slovenská časť projektu, ktorá bude realizovaná na jar 2018, s názvom "Sľúbená zem - Metropolis" je spolufinancovaná Fondom na podporu umenia v rámci programu 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility.

Projekt používa divadelný jazyk na prerozprávanie príbehov zo súčasnej meniacej sa spoločnosti. Vychádza z pozorovania reality a reflektuje spoločenské témy, ktoré súvisia s budovaním zdieľanej európskej identity. Projekt je rozdelený do niekoľko realizačných fáz. Hlavným momentom je proces písania a inscenovania pôvodných koprodukčných hier od mladých autorov na tému fenoménu migrácie. Tento proces začína reflexiou o vývoji a premenách mesta pod vplyvom migrácie a jej síl tieto zmeny aktivovať - vrátane spoločenských, antropologických a urbánnych. Tento formát práce prepája divadelný tréning, štúdium súčasných reálií a snahu o nové formy sociálnej inklúzie.

Medzi ďalšie aktivity projektu patria workshopy, rozhovory, podujatia a divadelné predstavenia v konvenčných i netradičných divadelných priestoroch. Tiež vznikne dokumentáry film.

Dramaturgická štruktúra projektu vychádza z dvoch línií: na jednej strane sú to skúsenosti, ktoré umelci z rôznych krajín medzi sebou zdieľajú počas rezidencií, a ktoré vyústia do vzniku nových dramatických foriem; na druhej strane sú to vzťahy medzi migrantami a profesionálmi z rôznych oblastí, ich biografie a príbehy, ktoré zabezpečia dynamiku tvorivého procesu a dialógu.

Kým dramaturgia talianskej časti projektu reflektuje najmä vzťah medzi divadlom a sociologickým výskumom v spolupráci s humanitárnymi centrami, dramaturgický prístup v slovenských reáliách reflektuje viac tunajšie sekundárne aspekty fenoménu migrácie. Ide napríklad o témy: zobrazovanie cudzincov v médiách, politická a nacionalistická rétorika v kontexte verejnej diskusie o iných kultúrach a náboženstvách, propaganda, dehumanizácia jazyka na sociálnych sieťach, "tradičné" hodnoty či otázka miery solidarity a zodpovednosti za podobu Európy.

Cieľmi projektu je podporiť tvorbu a šírenie pôvodných hier, spoluprácu študentov a profesionálov v medzinárodnom prostredí, zvýšiť povedomie verejnosti o fenoméne migrácie, zlepšiť podmienky pre začlenenie a sociálnu inklúziu ľudí z iných krajín a vytvoriť novú sieť európskej umeleckej spolupráce

Viac o projekte na: https://www.fondazionemilano.eu/metropolis/

Slovenský tím projektu: Milan Zvada, Petra Kovalčíková, Katarína Vozárová, Veronika Burgerová, Svetlana Gaško, Soňa Mäsiarová


Ďalší účastníci: Adriána Gandžalová, Katarína Gurová, Filip Jekkel, Peter Magurský, Filip Sirotiar (študenti FDU AU), Adam Engler (študent FVU AU)

Program Metropolis

ZÁHRADA STAGE / 19:00 (diskusia)
Akceptácia a sociálna inklúzia menšín a migrantov na Slovensku - realita a jej výzvy
Moderuje: Laco Oravec
Hostia: Jozef Miškolci, Katarína Šomodiová

TRŽNICA /Barbakan/ 14:00 (audio-inštalácia vo verejnom priestore )
PEVNOSŤ EURÓPA/FORTRESS EUROPE: "Shot" crossing the borders (1993-2017)
Pripomenutie príčin úmrtí utečencov a migrantov v dôsledku reštriktívnych politík EÚ (1993-2017). Koncept a realizácia: Adam Engler & Milan Zvada
UNITED pre interkultúrnu činnosť - Európska sieť proti nacionalizmu, rasizmu, fašizmu a na podporu migrantov a utečencov - vydala 44-stranový dokument so zoznamom 29 586 utečencov a migrantov, ktorí prišli o život v dôsledku obmedzujúcich politík "Pevnosti Európa" (uzatvorenie hraníc, azylové predpisy, ubytovanie, politika zadržiavania, deportácie, sankcie voči prepravcom...). Audio-inštalácia vzniká pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

ZÁHRADA STAGE /19:00 (prezentácia&diskusia)
Andrej Bán [sk] & Igor Čoko [hr]: Migrácia v obrazoch / Photography 
Dvaja fotografi, známi svojim angažovaným prístupom k miestnym i svetovým udalostiam. Obaja strávili nejaký čas v blízkosti utečencov na ich ceste za slobodou, či už na hraniciach alebo v mestách. Poznajú silné príbehy ľudí, ktorí im dali dôveru a privilégium zdieľať ich život prostredníctvom fotografie. Ich práca je dokumentom doby a pripomienkou ľudskosti.

ART FORUM STAGE /16:00 (prezentácia aktivít projektu & diskusia)
Terre Promesse - METROPOLIS
program EÚ Kreatívna Európa

ZÁHRADA STAGE / 18:00 (scénické čítanie krátkych dramatických textov)
METROPOLIS, Katarína Vozárová [sk]: Ticho v mase
"Všetko, čo čítate na internete, je pravda." George Washington
Viete, čo sa odohrávalo v hlave človeka, ktorý písal článok, čo práve čítate? Kto je to? Veríte mu? Prehodnocujete? Sú médiá vierohodné? Majú moc zmeniť myslenie más? Informácie sa ukladajú do našej mysle v tichosti. Nik nepočuje tok myšlienok. Necítite ich. A čo vy viete, možno raz jediný článok úplne zmení váš pohľad na svet.
Veríte, že táto inscenácia je o tom, čo ste si práve prečítali? Veď neviete, čo sa odohrávalo v hlave človeka, ktorý písal tento text...?

Bianca Tridan [ro]: Popletená melódia
Réžia: Petra Kovalčíková

Elisa Campisi [it]: Po tme ich nevidno
Réžia: Soňa Mäsiarová