kontaktAdresa:
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Nám. SNP 16
97401 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:
Záhrada CNK
Lazovná 21
97401 Banská Bystrica

Telefónne číslo:
0944613695

Email:
info@embargofestival.sk

Sledujte nás:
Facebook