Na úvod prvého ročníka festivalu EMBARGO

Pri hľadaní názvu pre festival tím dlho tápal. Nakoniec sa objavilo Embargo (Ďakujem Slavo Sochor). Názov má svoj prvý aj druhý plán. Embargo si najčastejšie asociujeme so zastavením resp. zablokovaním obchodných vzťahov v širšom alebo užšom meradle. Hoci embargo môže mať nepochybne pozitívne účinky, napríklad pri embargu na obchod so zbraňami pre nás je embargo v širšom slova zmysle uvalením zákazu. O tom je Embargo festival. Skúma cez divadlo, film a ďalšie aktivity najmä mentálne a symbolické embargá, ktoré si nosíme ako individuality, ale aj ako spoločnosť. Mnohé témy vnímame aj v súčasnosti ako zakázané resp. nepríjemné. Práve v tom vidíme mentálne a fyzické embargá, ktoré chceme festivalom narúšať. Veríme skôr v evolúciu ako revolúciu, preto festivalom neašpirujeme na rozbitie týchto embárg, ale skôr chceme prispievať k ich postupnej a snáď aj pokojnej erózii. Budeme sa venovať téme ľudských práv, vzájomnému porozumeniu a na druhej strane aj holokaustu a fašizmu. O fašizme treba viesť rozhovor, pretože nie je len našou minulosťou, ale aj aktuálnym nebezpečenstvom. Vždy, keď v spoločnosti bujnie frustrácia a nespokojnosť, keď silnejú hlasy vymedzujúc jasnú hranicu nás a tých druhých, keď rezignujeme na úsilie pochopiť svet v jeho komplexnosti a necháme sa „zmagoriť“ jednoduchými riešeniami. Vždy v takýchto situáciách silnie symbolický Hitler v nás a v spoločnosti a fašizmus stojí za rohom. Nemali by sme sa však vzdávať zodpovednosti za spoločnosť, v ktorej žijeme. Cestou je angažovanie vo veciach verejných a jasné pomenovanie a ochrana hodnôt, bez ktorých sa nezaobídeme. Touto cestou ide aj Embargo festival. Zároveň chceme Embargo festivalom začať metarozhovor, ktorý je nielen o slovách, ale aj o emócii, o pocitoch z umenia, ktoré sa vyjadruje k našej minulosti alebo súčasnosti. Na druhej strane je to trochu aj o ročnom období. Na jar sa prebúdzame. Festival chce byť prebudením, príspevkom k narušeniu embarga, ktoré je často uvalené niekým alebo nami samými. Embargo na myšlienku, svetonázor, miesto, spomienku. Embargo je festivalom víťazstva nad fašizmom, nad totalitou. Je oslavou hodnôt slobody, rovnosti a lásky, ale zároveň aj pripomenutím zodpovednosti za podobu spoločnosti, v ktorej žijeme.

Prajem vám veľa trpezlivosti a angažovanosti pri narúšaní embárg v nás i okolo nás! 

Rado Sloboda

manažér festivalu, 2015