O Festivale

Téma festivalu sa dotýka podstaty nášho spoločenského a politického zriadenia: DEMOKRACIE - prekrúcanej, skúšanej, no stále ešte prítomnej. Poslednú dobu pozorujeme vražedné útoky na slobodu slova. Žijeme v nepredvídateľných časoch. Formujú ich globalizácia, technokracia, kapitalizmus, neonacionalizmus, technológia a stieranie hraníc medzi ľavicou a pravicou. 

Sme svedkami zvýšenej občianskej angažovanosti ako aj rastu stúpencov "neobčianskej" spoločnosti. Pozeráme sa snáď na politiku, ktorej reprezentácia sa zmenila na simuláciu, v ktorej "klamári nazývajú klamárov klamármi"? Čo dnes znamená byť demokratom, (neo)liberálom či kapitalistom, a čo to môže znamenať zajtra? Ako sa vyrovnávame s rozporuplnosťou týchto identít? Hľadajme spolu nové pohľady v divadle, hudbe, prednáškach, filmoch, umení - vlastnou hlavou.

[Festival EMBARGO je organizovaný v rámci projektu FREIRAUM podporeného Goethe Inštitútom Bratislava. Je realizovaný v spolupráci s PAT - Temporary Academy of Arts, Goetheho Inštitútom Atény v Grécku, Centrom komunitného organizovania a platformou Nie v našom mieste. Umelecký program festivalu bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.]