Festival ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia

[ divadlo - film - diskusie - výstavy - prednášky - hudba ]

Zámerom festivalu EMBARGO je otvárať témy, ktoré reflektujú stav dodržiavania ľudských práv, hodnôt demokracie a občianskej spoločnosti naprieč všetkými oblasťami života spoločnosti. Ide o témy diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, populizmu a globálnych problémov, ktoré vplývajú na život ľudí na miestnej úrovni. EMBARGO tieto témy do verejného priestoru prináša prostredníctvom umeleckých intervencií, divadelných a tanečných predstavení, vizuálneho umenia, prednášok, diskusií či workshopov. Záhrada festival organizuje od roku 2015 v spolupráci s občianskou platformou Nie v našom meste a Centrom komunitného organizovania.

Festival ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia

[divadlo - film - diskusie - výstavy - prednášky - hudba]

EMBARGO is dedicated to the topics of civil and academic freedom, education and critical thinking. We are used to living in a democracy, the functioning of which some undermine not only by creating parallel worlds of hate speech, internet hoaxes or fake news, but also by their own voter behavior and apathy. Fortunately, there are still people among us who are not indifferent to this state and who are not afraid to express dissatisfaction. They demand justice, a return of trust in institutions, organize educational activities, engage in public life. Every day, these people, organizations and networks work to prevent the radicalization or disintegration of society. Among them are teachers, artists, journalists, active citizens and many others. Together, they contribute to the democratization of society.

DECEMBER 2021

7.12. / Utorok

17:00
Jakub Betinský: Poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosť

[filozofická prednáška]

18:00
V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach verejného (digitálneho) priestoru

[diskusia]

8.12. / Streda

10:00 - 21:00
SPIELRAUM KOLLEKTIV: Eko-Spovednica

[Online / live divadlo pre jedného diváka]

9.12. / Štvrtok

18:00
Médiá a spoločnosť

[diskusia]