About

EMBARGO

festival o ľudských právach, tolerancii a vzájomnom porozumení

10. december – Medzinárodný deň ľudských práv

Zámerom festivalu EMBARGO je otvárať témy, ktoré reflektujú stav dodržiavania ľudských práv, hodnôt demokracie a občianskej spoločnosti naprieč všetkými oblasťami života spoločnosti. Ide o témy diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, populizmu a globálnych problémov, ktoré vplývajú na život ľudí na miestnej úrovni. EMBARGO tieto témy do verejného priestoru prináša prostredníctvom umeleckých intervencií, divadelných a tanečných predstavení, vizuálneho umenia, prednášok, diskusií či workshopov. Záhrada festival organizuje od roku 2015 v spolupráci s občianskou platformou Nie v našom meste a Centrom komunitného organizovania.

 

Festival in numbers

0
Artists / Presenters
0
Performances / Events
0
Years
Organizátor

Záhrada

Záhrada je kultúrne centrum – priestor pre prezentáciu, realizáciu a tvorbu súčasného umenia (divadlo, tanec, performance art, hudba, workshopy, festivaly a i.). Záhrada podporuje rozvoj a aktivity občianskej spoločnosti a je miestom stretávania sa rôznych komunít. Priľahlý park a mestské záhradky slúžia ako oddychová zóna pre návštevníkov a miestnych ľudí. Záhrada ročne organizuje vyše 200 podujatí všetkých žánrov a poskytuje zázemie pre umelecké rezidencie a tvorbu. Spolupracuje s lokálnymi a medzinárodnými partnermi na projektoch v oblasti ochrany ľudských práv, rozvoja demokracie a európskeho dobrovoľníctva. Je domovskou scénou komunitného Divadla z Pasáže a občianskeho združenia SKOK!, ktoré sa venuje prezentácii, tvorbe a vzdelávaniu v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.

Pozri aktuálny program