Festival ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia

[ divadlo - film - diskusie - výstavy - prednášky - hudba ]

Zámerom festivalu EMBARGO je otvárať témy, ktoré reflektujú stav dodržiavania ľudských práv, hodnôt demokracie a občianskej spoločnosti naprieč všetkými oblasťami života spoločnosti. Ide o témy diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, populizmu a globálnych problémov, ktoré vplývajú na život ľudí na miestnej úrovni. EMBARGO tieto témy do verejného priestoru prináša prostredníctvom umeleckých intervencií, divadelných a tanečných predstavení, vizuálneho umenia, prednášok, diskusií či workshopov. Záhrada festival organizuje od roku 2015 v spolupráci s občianskou platformou Nie v našom meste a Centrom komunitného organizovania.

Festival ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia

[divadlo - film - diskusie - výstavy - prednášky - hudba]

EMBARGO is dedicated to the topics of civil and academic freedom, education and critical thinking. We are used to living in a democracy, the functioning of which some undermine not only by creating parallel worlds of hate speech, internet hoaxes or fake news, but also by their own voter behavior and apathy. Fortunately, there are still people among us who are not indifferent to this state and who are not afraid to express dissatisfaction. They demand justice, a return of trust in institutions, organize educational activities, engage in public life. Every day, these people, organizations and networks work to prevent the radicalization or disintegration of society. Among them are teachers, artists, journalists, active citizens and many others. Together, they contribute to the democratization of society.

DECEMBER 2020

9.12. / Streda

17:00   Miloš Taliga: Kritický manuál pre             hľadačov pravdy

[prednáška s diskusiou OFFLINE]

18:30   Milan Zvada: Kto sa bojí „gender             ideológie“?

[prednáška OFFLINE]

19:30   FEMISLAM v Záhrade Vol. 1

[slam poetry performance ONLINE/OFFLINE]

10.12. / Štvrtok

18:00   Zaostrené na ľudské práva

[diskusia ONLINE]

19:30   Adam Engler: Domáci nacionalizmus

[video-art performance]

20:00   Andrej Kurejčik: URAZENÍ.              BIELO(R)USKO

[scénické čítanie – premiéra ONLINE]

11.12. / Piatok

17:00   Divadlo J.G. Tajovského | Andrej             Kurejčik: URAZENÍ. BIELO(R)USKO

[scénické čítanie ONLINE]

9.12. / Streda

17:00
Miloš Taliga: Kritický manuál pre hľadačov pravdy

[prednáška s diskusiou OFFLINE]

18:30
Milan Zvada: Kto sa bojí „gender ideológie“?

[prednáška OFFLINE]

19:30
FEMISLAM v Záhrade Vol. 1

[slam poetry performance ONLINE/OFFLINE]

10.12. / Štvrtok

18:00
Zaostrené na ľudské práva

[diskusia ONLINE]

19:30
Adam Engler: Domáci nacionalizmus

[video-art performance ONLINE]

20:00
Andrej Kurejčik: URAZENÍ. BIELO(R)USKO

[scénické čítanie ONLINE]

11.12. / Piatok

17:00
Divadlo J.G. Tajovského | Andrej Kurejčik:
URAZENÍ. BIELO(R)USKO

[scénické čítanie ONLINE]