PROGRAM

EMBARGO 2021

7.12. - 9.12. [online]
Utorok 7.12. / 17:00 Záhrada

Poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosť

Jakub Betinský

filozofická prednáška

 

Žijeme v dobe krehkej a ohrozenej celospoločenskej dôvery. Nežijeme len v post-faktickej dobe hoaxov, ale, čo je ešte horšie, začíname žiť v dobe prehlbujúcej sa spoločenskej nedôvery. 

Jakub Betinský v prednáške predstaví podnetné pozorovanie írskej filozofky Elizabeth Anscombe (1919-2001), ktorá konštruktívne kritizuje štandardnú teóriu poznania, tzv. JTB teóriu, podľa ktorej je poznaním práve “justified true belief” (“zdôvodnené pravdivé presvedčenie”).

Anscombe vo svojej eseji “What is it to Believe Someone?” kladie dôležitú apriórnu otázku: Ak by aj poznanie bolo odôvodneným pravdivým presvedčením, vo väčšine prípadov je to poznanie, ktoré nám spostredkuje niekto iný a následne sa musíme spýtať, čo to znamená niekomu veriť. 

V prednáške priblíži túto časť epistemológie, ktorá zdôrazňuje dôveru ako apriórnu kategóriu poznania, a tým pádom našu schopnosť veriť jeden druhému a našej politickej obci.

Utorok 7.12. / 18:00 Záhrada

V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach verejného (digitálneho) priestoru

diskusia

 

Miroslava Sawiris, analytička, GLOBSEC

Andrea Cox, pedagogička, lektorka, Digitálna inteligencia, o. z.

Patrik Lenghart, doktorand (mediálne štúdiá), učiteľ, publicista, zakladateľ iniciatívy “Dobre”

5Digitálne médiá ako nástroj šírenia informácií, ale aj dezinformácií, majú na vývoj spoločenského diskurzu na rôzne témy obrovský vplyv. 

Ako sa z virtuálneho, digitálneho priestoru stáva verejný priestor? Kto nesie zodpovednosť za tvorbu naratívov, virtuálny obsah a jeho šírenie? 

Stojíme na prahu zmeny paradigmy vo vnímaní sveta a človeka vo vzťahu k súkromnému a verejnému priestoru? Sme dostatočne odolní a odolné voči “cudziemu” vplyvu na “náš” verejný priestor? 

O nástrahách, ale aj nezameniteľných výhodách digitálnych médií a internetu sa bude s hostkami a hosťom zhovárať moderátor Rado Sloboda.

Streda 8.12. / 10:00 - 21:00 Záhrada

SPIELRAUM KOLLEKTIV: Eko-Spovednica

Online / live divadlo pre jedného diváka

Vstupenky: www.zahradacnk.sk

Koncept: Linda Straub, Mathias Straub, Philipp Schenker, Teresa Weiser

 

 

Foto: Kata Opuntia

 

 

Hreším. Hrešíš. Hrešíme. 

Príď si uľaviť od svojich eko-hriechov a dobrých skutkov. Malá oáza intimity. Jeden performer, jeden divák. 

Spoločný rituál a hľadanie osobného východiska z ekologických, klimatických hriechov a vlastných rozporov. Divák, ale aj performer môže druhému zaplatiť, ale nie nutne peniazmi, snáď kúskom svojho osudu, priznaním svojich rozporov, odpustkom pre konkrétny účel, návrhom na východisko.

Predstavenie začína každú hodinu od 10:00 do 21:00 hod., čiže o 10-tej, 11-tej, 12-tej.

Štvrtok 9.12. / 18:00 Záhrada

Médiá a spoločnosť

diskusia

Diskusia v spolupráci s Amnesty International nadväzuje na diskusiu z utorka, pričom rozoberieme viac tradičnejšie médiá, ich prácu, výzvy a problémy, ktorým čelia a ako a či ohrozujú ich slobodu. 

Pozrieme sa na to, nakoľko si v dnešnej náročnej dobe dokážu médiá plniť úlohy “strážcov demokracie a ochrany verejného záujmu”, ale aj na to, aké dopady má na ich prácu polarizujúca sa verejná diskusia uprostred pandémie. 

Moderuje Rado Sloboda.