PROGRAM

EMBARGO 2020

9.12. - 11.12.
Streda 9.12. / 17:00 Záhrada

Kritický manuál pre hľadačov pravdy

Miloš Taliga

Prednáška vedúceho katedry filozofie FF UMB spojená s diskusiou o užitočnosti kritického
myslenia pri hľadaní pravdy v kritických časoch.

 

To, ako o veciach hovoríme, vplýva na naše pocity a dojmy zo sveta, v ktorom žijeme. Náš jazyk používame ku komunikácii, vrátane nedorozumení a omylov. Používame ho, keď niečo označujeme za pravdivé alebo nepravdivé, aj keď argumentujeme za alebo proti nejakému stanovisku.

Na úvod festivalu nám Mgr. Miloš Taliga, PhD. ozrejmí niekoľko zásadných pojmov a argumentačných stratégií, ktoré ako ľudia využívame (či zneužívame) v prospech dialógu (alebo nedorozumenia). Aký je rozdiel medzi výrokom, stanoviskom a argumentom? Čo keď sú dôsledky určitého stanoviska v rozpore s hodnotami, ktoré vyznávame? Ak je našou hodnotou napr. sociálna spravodlivosť, ako identifikujeme nespravodlivé (sociálne, politické) návrhy?

Ako nám môže kritické myslenie pomôcť pri hľadaní pravdy? Je úlohou kritického mysliteľa rozoznávať argumentačné fauly? Férová kritická diskusia, ktorej cieľom je hľadať pravdu, má svoj vlastný rámec, s ktorého princípmi sa oboznámime.

Streda 9.12. / 18:30 Záhrada

Kto sa bojí „gender ideológie“?

Milan Zvada

Definitívna prednáška o variáciách (ľudského) rodu a civlizačnom rozkole medzi dvomi
pohlaviami.

Slovo “gender” sa v posledných rokoch skloňuje pomerne často, najmä v súvislosti s tým, čo presne znamená byť mužom alebo ženou. Vytvára sa atmosféra fiktívneho ohrozenia tzv. “rodovou ideológiou” a spochybňuje sa rodovo podmienené násilie len na základe toho, že niekto nepovažuje cisrodové alebo transrodové ženy za rovnocenné ľudské bytosti so svojimi právami a slobodou rozhodovať o svojom tele. Binárne uvažovanie nad rodom a biologickým pohlavím vytvára základnú konceptuálnu mužsko-ženskú dichotómiu, ktorá vo svojich dôsledkoch “normalizuje” prežívanie, správanie a konanie ľudí na základe ich príslušnosti k rodu tak, ako im bol určený pri narodení podľa anatómie. Doslova civilizačný rozkol pramení z nepochopenia povahy rodu ako kultúrne podmieneného sociálneho konštruktu (naviazaného na spoločenské role a statusy), ktorý tým limituje možnosti jeho prežívania na individuálnej úrovni. Koncept rodovej rovnosti čelí vo verejnom diskurze nepochopeniu, je zbraňou a zámienkou pre diskrimináciu istej skupiny ľudí a menšín. Aké existujú dôvody na obavy? V prednáške sa dozviete o východiskách uvažovania o “rode” v širšom kontexte a o dôsledkoch, ktoré z neho vyplývajú pre konkrétnych ľudí.

Streda 9.12. / 19:30 Záhrada

FEMISLAM v Záhrade Vol. 1

Slam Poetry

V rámci festivalu EMBARGO uvádzame podujatie zamerané na špičku ženskej slamovej scény na Slovensku. Môžete očakávať feministickú smršť slam poetry – online aj offline s kapacitou do 35 miest za dodržania všetkých pandemických opatrení.

Všetci ste vítaní a vítané!

Predstavia sa vám dve finalistky majstrovstiev Slovenska MARA & BIBI, hviezda PANSLAMU 2020 Barbora z Kraľovian a víťazka Bardejovského slamu Veronika. Hodnotiť ich výstupy môžete skrz sociálne siete z tepla svojich obývačiek. Nezabudnite na nás a pozrite si jeden z posledných slamov tohto roku a samozrejme, pre 35 ľudí konečne aj naživo!

Štvrtok 10.12. / 18:00 Záhrada

Zaostrené na ľudské práva

Diskusia

Ľudské práva a ich porušovanie v roku 2020 zhodnotíme s Amnesty International. Zameriame sa na vývoj v Poľsku, Maďarsku, Ukrajine a Bielorusku. Stručne, jasne, ale obsažne s Alexandrou Demetrianovou a Radom Slobodom z Amnesty International Slovensko.

Ľudskoprávny festival EMBARGO je súčasťou tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Diskusia so koná ONLINE na FB fanpage Záhrady a Amnesty International Slovensko.

Štvrtok 10.12. / 19:30 Záhrada

Domáci nacionalizmus

Koncept a realizácia:
Adam Engler
Produkcija/kamera:
Radu C. Sticlea

Video art performance venovaná všetkým, ktorí zostali odvážne bojovať a všetkým, ktorí odvážne odišli čistiť záchody niekam inam.

5 minútová video performance reaguje na spôsob sebaurčenia a vyrovnania sa s traumatickými zážitkami domáceho toxického nacionalizmu. Video vzniklo v novej krajine, kde sa umelec rozhodol odcestovať a zbaviť sa tak nepríjemného všadeprítomného environmentu. V jeho interpretácii „nacionalizmus“ špiní a traumatizuje svoje okolie a medziľudské vzťahy toxicitou. Autor video performancie kladie naliehavé otázky: Koľkých ľudí dokáže vyhnať domáci nacionalizmus z krajiny? Koľko ľudí má vôbec šancu odísť? A koľkí z nich naozaj nájdu spokojný život a sebarealizáciu za hranicami?

Štvrtok 10.12. / 20:00 Záhrada

URAZENÍ. BIELO(R)USKO

scénické čítanie – online premiéra

Originál: Andrej Kurejčik

Preklad do Slovenského jezyka: Romana Štrorková Maliti

Postavy:
STARÝ – Lukáš Kečkéš
MLADÝ – Filip Brišák
NOVÁ – Beáta Eibenová
OPTIMISTICKÁ – Slávka Sedlačková
VTÁČÍ – Filip Jekkel
MŔTVY – Matúš Šťastniak
VYUČUJÚCA – Katarína Gurová
Produkcia a réžia: Petra Kovalčíková
Dramaturgická úprava: Katarína Vozárová, Petra Kovalčíková
Supervízia: Milan Zvada, Monika Kováčová
Kamera, strih: Matúš Druga, Tomáš Polešenský, Ivona Lichá
Svetlo/zvuk: Lukáš Kubičina

Podujatie a preklad hry do slovenského jazyka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V rámci programu siedmeho ročníka medzinárodného festivalu ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia Embargo 2020 uvádzame premiéru inscenovaného čítania dramatickej hry bieloruského autora Andreja Kurejčika s názvom Urazení. Bielo(r)usko.

Scénické čítanie je vyjadrením podpory a spolupatričnosti so spoločensko-politickou situáciou prebiehajúcou v Bielorusku a vzniklo v rámci celosvetového projektu Insulted. Belarus(sia) Worldwide Reading Project. Podľa českého zdroja culturenet sa iniciátorom projektu stal autor anglického prekladu John Freedman, ktorý o jeho vzniku napísal: „Kurejčik dokončil hru Insulted.Belarus(sia) tento rok 9. septembra. Poslal mi ju o 15:13 SEČ s ponukou, či by som hru preložil a zorganizoval pár čítaní, aby sa rozšírilo povedomie o tom, čo sa aktuálne deje v Bielorusku. V priebehu niekoľkých minút mi odpovedalo šesť divadiel vrátane New York Theatre Workshop, bez toho, aby mali k dispozícii text hry.“

Do projektu sa zapájajú umelci a divadlá z USA, Veľkej Británie, Ruska, Írska, Francúzska, Poľska, Gruzínska, Nemecka, Česka a v novembri sme mali možnosť zhliadnuť aj slovenské spracovania Kurejičikovej hry v réžii Ondreja Spišáka v Štúdiu 12 a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v réžii Petra Palíka. V poradí tretie scénické čítanie, ktoré bude uvedené v rámci festivalu Embargo vzniká v spolupráci Záhrady a Akadémie umení. Dramatický text Urazení. Bielo(r)usko vypovedá o prvom mesiaci bieloruskej revolúcie a o demokratickej transformácii, ktorá prichádza po dvadsiatich šiestich rokoch diktatúry. Všetky postavy v hre sú inšpirované známymi osobami a osobnosťami zo spoločensko-politického života v Bielorusku, ale aj skutočnými a tragickými udalosťami, ktoré sa odohrali počas protestov.

Piatok 11.12. / 19:00 Záhrada

URAZENÍ. BIELO(R)USKO

EMBARGO / Divadlo J.G. Tajovského: Andrej Kurejčik

scénické čítanie – krátená verzia pre festival EMBARGO

Preklad:

Romana Štrorková Maliti

Réžia a scénický koncept:

Peter Palik

Dramaturgia:

Uršuľa Turčanová, Ján Chalupka

OSOBY A OBSADENIE:

Starý: Michal Ďuriš

Mladý: Daniel Výrostek

Nová: Dominika Výrostek Misárová

Optimistická: Iveta Marcineková

Vtáčí: Juraj Smutný

Mŕtvy: Ján Marcinek

Vyučujúca: Svetlana Hank Sarvašová

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa ako prvé slovenské divadlo zapojilo inscenovaným čítaním hry bieloruského dramatika Andreja Kurejčika do celosvetovej divadelnej štafety „Insulted. Belarus(sia). Worldwide Reading Project“. Hra „Urazení. Bielo(R)usko“ zachytáva prvý mesiac bieloruskej revolúcie, jej vzostupy a pády. Prostredníctvom siedmich postáv, ktoré majú reálny predobraz v skutočnosti, približuje rôzne pohľady na boj s totalitným režimom, na cenu slobodu, lásky a vízie do budúcnosti. Emočne silná hra sa od septembra 2020 uvádza v rôznych častiach sveta, v rôznych prekladoch a rôznych podobách. DJGT ňou prispieva k odkrývaniu tém slobody počas sezóny demaskovania. Pre tvorcov na čele s režisérom Petrom Palikom bola príležitosť pracovať na čerstvo napísanom texte s dokumentárnymi prvkami a surovo zachytenou realitou výnimočnou výzvou. Silné odozvy na online premiéru podčiarkli adresnosť výpovede a posolstva.